Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Новини

Украинските водачи на МПС имат възможност за дистанционно издаване и удължаване на сертификат „Зелена карта“

05 Април 2022

 

За украинските шофьори, използващи моторни превозни средства в чужбина, беше разработена възможност по изключение и на временна основа от украинското бюро „Зелена карта“ и украинските застрахователи да издават сертификати „Зелена карта“ чрез комуникации от разстояние.

Украинските моторизирани бежанци в чужбина могат да удължат срока на застрахователното покритие по сертификата „Зелена карта“ или да закупят нов дистанционно чрез сайтовете на следните украински застрахователни компании:

 

Застрахователна компания

Адрес на сайт

ОРАНТА

https://oranta.ua

АСКА

https://aska.ua

ІНГО     

https://ingo.ua

КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП

https://kniazha.ua

УТСК

https://utico.ua

ПЗУ Україна

https://pzu.com.ua

ТАС

https://sgtas.ua

УСГ

https://ukringroup.ua

ПЕРША

https://persha.ua

ГАРДІАН

https://grdn.com.ua

 

 

 

Українські водії мають можливість дистанційно оформити та продовжити сертифікат Green Card

Для українських водіїв, які користуються автотранспортом за кордоном, Українським Бюро Зеленої Карти та українськими страховиками була розроблена можливість у виняткових та тимчасових випадках видавати Сертифікати Зеленої Карти за допомогою дистанційного зв’язку.

Для цього доступні посилання на веб-сайти, якими можуть скористатися українські моторизовані біженці за кордоном, яким може знадобитися продовжити існуюче страхове покриття або отримати нове, але які фізично не можуть підійти до точок продажу страховиків в Україні.

Посилання на сайти українських страховиків:

Страхова компанія

Адреса веб-сайту

ОРАНТА

https://oranta.ua

АСКА

https://aska.ua

ІНГО     

https://ingo.ua

КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП

https://kniazha.ua

УТСК

https://utico.ua

ПЗУ Україна

https://pzu.com.ua

ТАС

https://sgtas.ua

УСГ

https://ukringroup.ua

ПЕРША

https://persha.ua

ГАРДІАН

https://grdn.com.ua

 

 

Ukrainian drivers have the opportunity to remotely issue and renew a Green Card certificate

For Ukrainian drivers using motor vehicles abroad a possibility, on exceptional and provisional basis, was developed by the Ukrainian Green Card Bureau and the Ukrainian insurers to issue Green Card Certificates by means of distance communications.

For this purpose links to web-sites are available which can be used by the Ukrainian motorized refugees abroad who may need to prolong their existing insurance cover or get a new one, but who cannot physically approach the sales points of the insurers in Ukraine.

The links to the websites of Ukrainian insurers are:

Insurance company

Web site

ОРАНТА

https://oranta.ua

АСКА

https://aska.ua

ІНГО     

https://ingo.ua

КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП

https://kniazha.ua

УТСК

https://utico.ua

ПЗУ Україна

https://pzu.com.ua

ТАС

https://sgtas.ua

УСГ

https://ukringroup.ua

ПЕРША

https://persha.ua

ГАРДІАН

https://grdn.com.ua