Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Новини

Приключи вторият етап на плащания към пострадали лица по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК "Олимпик"

24 Февруари 2023

През февруари 2023 г. Гаранционният фонд (ГФ) извърши второ плащане на обезщетения по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК "Олимпик" (в ликвидация) на база списък на претенции, предоставен от ликвидаторите на дружеството. Дължимите суми бяха преведени от Гаранционния фонд по банков път на увредените лица, по посочените от тях банкови сметки в производството по ликвидация на ЗК „Олимпик“.  С плащането и по втория списък на ликвидаторите се удовлетворяват общо 332 броя претенции към  българския клон на ЗК "Олимпик", като общата стойност на плащанията по тях възлиза на 8 560 739 лв.

Процесът по изплащане на обезщетения на увредените лица ще продължи и занапред, като динамиката на плащанията във времето, броят удовлетворени претенции, размерът на обезщетенията и други условия зависят единствено от дейността на ликвидаторите на ЗК „Олимпик“. Гаранционният фонд очаква предоставянето от страна на ликвидаторите на нови списъци на одобрени от тях обезщетения по претенции, за да задвижи следващите процедури по изплащания. Информация за развитието на процеса се оповестява на интернет страницата на ГФ, каквато е установената практика. 

Тъй като ГФ не определя поредността, размерите и основателността на предявените вземания, както и не разполага с детайли по претенции, необходими за предстоящи плащания, за по-конкретна информация относно механизмите и условията за предстоящи плащания заинтересованите лица следва да се обърнат към ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ (в несъстоятелност) и техните служители в офиса на дружеството в гр. София.