Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Новини

МПС с украинска регистрация на територията на България и автомобилни застраховки: Въпроси и отговори

15 Май 2022

1. Какви автомобилни застраховки са необходими при влизане в България на МПС с украинска регистрация?

При влизане на територията на страната ни водачите на МПС с украинска регистрация е необходимо да имат сертификат „Зелена карта“ или гранична застраховка. Контролът се осъществява от Гранична полиция. Украинските водачи на МПС следва да са влезли още в Румъния със съответните застраховки, но има и случаи, когато гранични застраховки се сключват в България.

Сертификатът „Зелена карта“ може да бъде представен както на хартиен носител, така и като PDF на електронен носител, например на мобилен телефон.

Гранична застраховка може да бъде закупена от застрахователи или застрахователни брокери, като цената й зависи от политиката на съответната застрахователна компания.

 

2. Има ли възможности за дистанционно подновяване на сертификат „Зелена карта“ за водачи на МПС с украинска регистрация? Каква застраховка е необходима, ако водачът не може да поднови сертификата „Зелена карта?

Украинското бюро „Зелена карта“ предоставя временна възможност украинските застрахователи да издават международния сертификат „Зелена карта“ дистанционно по електронен път.

За тази цел са налични връзки към интернет сайтове, които могат да се използват от украинските моторизирани бежанци в чужбина, за да удължат застрахователно покритие на сертификата или да закупят нова застраховка.

Ето списък на украинските застрахователи, които предоставят тази услуга и адресите на съответните им сайтове:

 

Застрахователна компания

Адрес на сайт

ОРАНТА

https://oranta.ua

АСКА

https://aska.ua

ІНГО     

https://ingo.ua

КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП

https://kniazha.ua

УТСК

https://utico.ua

ПЗУ Україна

https://pzu.com.ua

ТАС

https://sgtas.ua

УСГ

https://ukringroup.ua

ПЕРША

https://persha.ua

ГАРДІАН

https://grdn.com.ua

В случай, че водачът няма възможност за поднови или закупи нов сертификат „Зелена карта“, то трябва да сключи Гранична застраховка.

 

3. Какво могат да предприемат невинно-пострадалите лица при ПТП по вина на автомобил с украинска регистрация във връзка със завеждане на застрахователна претенция?

При настъпване на ПТП по вина на автомобил с регистрационен номер от трета държава, членка на системата "Зелена карта", каквито са автомобилите от Украйна, има следните възможности:

-          Ако пострадалото лице получи информация за името на украинския застраховател, например от сертификата „Зелена карта“, то има възможност да провери кой е кореспондентът на украинския застраховател в България чрез сайта на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи – (https://www.nbbaz.bg/?cid=11). Ролята на кореспондентите е да обработват претенции в подобни случаи, съответно пострадалото лице трябва да се обърне към кореспондента на украинския застраховател в България.

-          В случай, че пострадалото лице не открие информация за кореспондента или не разполага с информация за застрахователя на виновния украински водач, може да се обърне НББАЗ за съдействие, като посочи регистрационния номер на МПС-то, с което е причинено ПТП-то.

Ако виновният автомобил с украинска регистрация има Гранична застраховка, издадена от български застраховател, пострадалото лице следва да се обърне към застрахователната компания, издала граничната застраховка.

 

4. Какво могат да предприемат невинно-пострадалите украински граждани при ПТП по вина на автомобил с българска регистрация във връзка със завеждане на застрахователна претенция?

При ПТП, причинено от автомобил с българска регистрация, пострадалите украински граждани следва да се обърнат към българския застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на виновното МПС по повод уреждане на съответната претенция. Проверка за името на българския застраховател на виновния водач и номера на застрахователната полица може да се направи чрез сайта на Гаранционния фонд (http://eisoukr.guaranteefund.org/searchpolicy?pc=1,3&l=bg). При необходимост пострадалите лица могат да се свържат с Гаранционния фонд за съдействие при предоставяне на тази информация.

Ако виновното МПС с българска регистрация е без застраховка „Гражданска отговорност“, то пострадалите украински граждани трябва да се обърнат към Гаранционния фонд.

 

 

Автотранспорт з українською реєстрацією на території Болгарії та автострахування: Питання та відповіді

 

1. Які автостраховки потрібні при в'їзді в Болгарію для транспортних засобів на українській реєстрації?

При в’їзді на територію нашої країни водіям транспортних засобів на українській реєстрації необхідно мати свідоцтво «Зелена карта» або прикордонну страховку. Контроль здійснює прикордонна поліція. Українські водії вже мали в’їхати в Румунію за відповідною страховкою, але бувають випадки, коли прикордонне страхування укладається в Болгарії.

Сертифікат Green Card може бути представлений як на папері, так і у форматі PDF на електронному носії, наприклад, на мобільному телефоні.

Прикордонне страхування можна придбати у страховиків або страхових брокерів, а його ціна залежить від полісу відповідної страхової компанії.

 

2. Чи є можливості для дистанційного продовження сертифіката Green Card для водіїв транспортних засобів на українській реєстрації? Яка страховка потрібна, якщо водій не може продовжити сертифікат Green Card?

Українське Бюро Green Card надає тимчасову можливість українським страховикам дистанційно в електронному вигляді оформити міжнародний сертифікат Green Card.

З цією метою доступні посилання на веб-сайти, які можуть використовуватися українськими моторизованими біженцями за кордоном для розширення страхового покриття сертифіката або придбання нової страховки.

Ось список українських страховиків, які надають цю послугу, та адреси їхніх сайтів:

 

Страхова компанія

Адреса веб-сайту

ОРАНТА

https://oranta.ua

АСКА

https://aska.ua

ІНГО     

https://ingo.ua

КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП

https://kniazha.ua

УТСК

https://utico.ua

ПЗУ Україна

https://pzu.com.ua

ТАС

https://sgtas.ua

УСГ

https://ukringroup.ua

ПЕРША

https://persha.ua

ГАРДІАН

https://grdn.com.ua

 

3. Що може невинно постраждалим у ДТП, спричинених автомобілем на українській реєстрації у зв’язку з поданням страхового відшкодування?

У разі ДТП з вини автомобіля з реєстраційним номером третьої країни, учасника системи «Зелена карта», наприклад автомобілів з України, можливі наступні варіанти:

- Якщо потерпілий отримує інформацію про ім'я українського страховика, наприклад з сертифіката «Зелена карта», він має можливість перевірити, хто є кореспондентом українського страховика в Болгарії через сайт Національного бюро болгарського моторного транспорту. Страховики - (https://www.nbbaz.bg/en/?cid=11). Роль кореспондентів полягає в розгляді претензій у таких випадках, відповідно, потерпілий повинен зв'язатися з кореспондентом українського страховика в Болгарії.

– У разі, якщо постраждала особа не знайде інформації про кореспондента або не має інформації про страховика винного українського водія, він може звернутися за допомогою до Національного бюро болгарського моторного транспорту, вказавши реєстраційний номер транспортного засобу, який спричинив ДТП.

Якщо винний автомобіль на українській реєстрації має прикордонне страхування, видане болгарським страховиком, потерпілому слід звернутися до страхової компанії, яка оформила прикордонну страховку.

 

4. Що можуть невинно постраждалі громадяни України в ДТП, спричиненої автомобілем на болгарській реєстрації у зв'язку з поданням страхового відшкодування?

У разі ДТП, спричиненої автомобілем на болгарській реєстрації, постраждалим громадянам України необхідно звернутися до болгарського страховика за страхуванням цивільної відповідальності водіїв винного транспортного засобу щодо врегулювання відповідної претензії. Перевірити назву болгарського страховика винного водія та номер договору страхування можна через сайт Гарантійного фонду (http://eisoukr.guaranteefund.org/searchpolicy?pc=1&;l=en). У разі потреби постраждалі можуть звернутися до Фонду гарантування, щоб допомогти надати цю інформацію.

Якщо винний транспортний засіб на болгарській реєстрації не має страхування цивільної відповідальності, то постраждалим громадянам України необхідно звернутися до Фонду гарантування.