Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Новини

Гаранционният фонд отчете високи резултати от дейността си за изминалата 2023 г.

16 Май 2024

Съветът на ГФ прие заверения Годишен финансов отчет на Гаранционния фонд за 2023 г., Доклада на Управителния съвет за дейността на ГФ за 2023 г., както и Доклада на независимия одитор относно одита на финансовия отчет за 2023 г., на свое заседание от 8.04.2024г. Отбелязано беше, че през изминалата година ГФ е постигнал особено високи резултати от дейността си.

Постиженията ни се дължат на ефективното стратегическо планиране, започнало още преди три години, на проактивния ни подход при оптимизирането на дейностите и въвеждането на иновации. Мотивираният и професионален екип на фонда е другият съществен фактор за успешното ни развитие“, подчерта Максим Колев, председател на УС и изпълнителен директор на ГФ.

Финансовите показатели за 2023 г. ясно очертават позитивната динамика на дейността на ГФ. Общият всеобхватен доход достига до 63 422 хил. лв., а общите нетни активи -  до 267 544 хил. лв. Постигнат е значим ръст на инвестициите във финансовите активи - при Фонд за незастраховани МПС е 44%, а при Обезпечителен фонд - 42%.

Съгласно законовите разпоредби до 5% от средствата на Фонд за незастраховани МПС се предоставят на МВР за дейности по подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата, като през 2023 г. за закупуване и доставка на техническо оборудване за дейности по пътен контрол в "Пътна полиция" са предоставени 2 174 хил. лв.

Общо 1022 бр. претенции са заведени към Фонд за незастраховани МПС, изплатените обезщетения са 981 на обща сума от 18 527 хил. лв.

Най-често използваната услуга на ГФ е проверката за валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като и по този показател се отчита значимо повишение - за 2023 г. броят на онлайн проверките за ГО е 9 670 076 – над два пъти повече в сравнение с 2022 г.

През 2023 г. са изпратени 707 109 уведомления до собственици на незастраховани моторни превозни средства, като една от мерките, .които Гаранционният фонд прилага за повишаване обхвата по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.