Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

  /  
  /   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционният фонд предоставя на увредените лица, както и на всички лица, участвали в пътнотранспортно произшествие, причинено от моторно превозно средство, което има сключена застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, следната информация:

  • Наименование, седалище и адрес на управление на застрахователя;
  • Номер на застрахователния договор;
  • Наименованието, седалището и адреса на управление на представителя за уреждане на претенции в държавата членка по пребиваване на увредените лица;

Гаранционният фонд предоставя и сведения относно самоличността и адреса на собственика, обичайния водач или регистрирания държател на моторното превозно средство според документите за неговата регистрация, когато увреденото лице има законен интерес от тяхното получаване.

Гаранционният фонд предоставя на увреденото лице във връзка с правото му да получи обезщетение по застраховка “Злополука” на пътниците наименованието, седалището и адреса на управление на застрахователя и номера на застрахователния договор, както и сведения за наименованието, седалището и адреса на управление на превозвача, когато увреденото лице има законен интерес от тяхното получаване.

Гаранционният фонд съдейства за осигуряване на информация за застрахователни договори, сключени извън страната.