Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

ЗК "Олимпик"

  /  
  /   Второ плащане към пострадали лица по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК "Олимпик", стартира през февруари 2023 г.

Второ плащане към пострадали лица по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК "Олимпик", стартира през февруари 2023 г.

13 Януари 2023 г.

Гаранционният фонд организира следващо второ плащане на обезщетения по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК "Олимпик" (в ликвидация). В тези плащания са включени дължимите обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, на база предоставен от ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ списък на претенции. Редът за плащане е съгласно правилата за ликвидация по Кипърското законодателство, където водеща и основна роля е на ликвидаторите на ЗК „Олимпик“, които приемат претенциите за плащане, одобряват размерите на дължимите обезщетения и ги включват в списък, който предоставят на българския Гаранционен фонд за изплащане. Извън обхвата на плащанията остават съдебните разноски и лихви във връзка с дължимите обезщетения към увредените лица, както и Каско регресите на автомобилните застрахователи срещу ЗК „Олимпик“, клон България. Причината е, че въпреки обратната еднозначната правна позиция на българския Гаранционен фонд,  кипърският Гаранционен фонд не ги признава за гарантирани и в резултат не съществува механизъм за тяхното изплащане от страна на Гаранционния фонд. Аргументите на кипърската страна се основават на правни становища от български адвокатски кантори.

Вторият етап на плащания ще се извърши  в началото на месец Февруари 2023г. , след приключване на предприетите организационни и административни действия. Дължимите суми ще бъдат преведени от Гаранционния фонд по банков път на увредените лица, по посочените от тях банкови сметки в производството по ликвидация на ЗК „Олимпик“. Във връзка с плащанията заинтересованите лица следва своевременно да уведомят ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ за промени в обявените пред тях обстоятелства, свързани с промяна на банкова сметка и/или пълномощници на тел. 02/902-09-00; 0877885038 или имейл officebg@olympicins.eu

С плащането и по втория списък на ликвидаторите се удовлетворяват общо 332 броя претенции към  българския клон на ЗК "Олимпик". Общата стойност на плащанията по тях възлиза на 8 560 739 лв., като понастоящем кипърският Гаранционен фонд е започнал частично да възстановява извършените плащания от българския Гаранционен фонд по първия списък, предоставен от ликвидаторите на ЗК „Олимпик“.

Процесът по изплащане на обезщетения на увредените лица ще продължи и занапред, като динамиката на плащанията във времето, броят удовлетворени претенции, размерът на обезщетенията и други условия зависят от дейността на ликвидаторите на ЗК „Олимпик“ и тяхната активна комуникация с лицата, претендиращи да получат дължимо обезщетение, както и от оспорванията, които прави кипърският Гаранционен фонд и правното им разрешаване.

От своя страна българският Гаранционен фонд ще продължи да защитава интересите на увредените лица и да отстоява изплащането на дължимите им суми и други задължения.